FISKEHJELP

Hjelper deg til å ta korrekt avgjørelse under fiske

Siste nytt

Fiskehjelp på toget fra
Voss til Oslo

Jeg, Emil, kom i prat med hun som jeg satt rett ovenfor på toget i retning Oslo. Hun hadde vært på hytte- og seiltur i nærheten av Knarvik. På garnfiske kom disse fiskene opp, og spørsmålet; er det en oppdrett eller villaks?

Les mer her

Sertifisering i Bolstad og Vosso

Status pr. 10.07

Vi er godt inne i 2. uke med forskningsfiske i Bolstad og Vosso for sesongen 2020. Det har vært gode forhold i begge områder og det vises i fangst-statistikken hos Elveguiden. Vi har utelukende fått gode tilbakemeldinger fra fiskerne som gjennomfører vår sertifisering på telefon eller via pc, før dem begynner sitt fiske. I skrivende stund er det 90 unike fiskere som har fullført sertifiseringen !

Vi startet opp med ett formål - å være til for fisken

Fisken trenger fiskerne: Med den retningen verden utvikler seg i dag, bygges mer og mer av tidligere uberørt natur ut, både i fjord, på fjell og langs elveløp. Fisken trenger noen som taler dems sak, fiskerne og biologene, for å ikke bli glemt og at økosystemene deres blir lagt i rør. Fiskerne har engasjementet for fisken og en viktig kritisk røst ved evt. påvirkning av elv og fjord, og biologene vet hvilke krav som må stilles til utbygging for å opprettholde og sikre friske marine økosystem for fisken.

Dilemmaet: Det kan virke som et dilemma å ønske å sikre fremtiden til fisken, samtidig som å fiske på den, både for å ta den opp og for slippe den ut igjen. Begge deler stresser og potensielt skader fisken. De siste årene er det gjort flere undersøkelser og kommet ut forskning om fang og slipp. Disse viser at om dette gjøres på en fornuftig måte der fisken lider minst mulig, vil flesteparten av dem svømme videre opp i elva for å gyte.

Pilot i Bolstadelva

I slutten av Juni åpner fisket etter laksefisk i Bolstadelva, Voss. Det er en elv med utrolige fangster historisk sett. Den har dessverre litt av store utfordringer det siste tiåret, og fisket er derfor strengt redusert og med større krav til fiskerne enn vanlig i elva. Derfor ønsker elvelaget å samarbeide med Fiskehjelp om en sertifisering av fiskere i elva som skal sørge for at fiskerne har fått nødvendig opplæring FØR de tar første sveip.

Støtte fra Innovasjon Norge

Fiskehjelp har fått støtte av Innovasjon Norge til å utvikle en digital løsning for fiskere før, etter og ikke minst i felt.

Dette skjer i samarbeid med NORCE LFI og Norsk Regnesentral.

Fiskequiz

Vi har laget 3 enkle quizer for å kjenne igjen og skille anadrom laksefisk og oppdrettsfisk. Disse ble fra februar til april delt i Facebook og er nå tatt av over 1200 unike fiskere. Dette har gitt oss en bedre innsikt i hvor mye situasjon har å si for gjenkjenning av korrekt art. Samtidig ser vi et potensial i å heve kompetansen til fiskerne til å klare å skille høyere prosentandel fisk i felt med enkle og morsomme øvelser.